Overlijden melden

Overlijden melden

  • Bij een plotseling overlijden dient u als eerste uw huisarts te waarschuwen.
  • Nadat de huisarts het overlijden heeft vastgesteld, dient er een uitvaartondernemer te worden ingeschakeld.
  • Is er een trouwboekje dan bevat dit meestal de juiste gegevens en verschaft de uitvaartondernemer goed inzicht om zijn taak snel te vervullen. Noodzakelijk is het niet omdat de overheid bestandsgegevens aan elkaar heeft gekoppeld.
  • Als het overlijden een gevolg is van een ongeval of een niet-natuurlijke dood, dan moet naast de arts ook direct politiediensten en de verzekeringsmaatschappij worden ingelicht. Er zal een wetsdokter ingeschakeld worden en indien noodzakelijk volgt een onderzoek door de onderzoeksrechter.
  • Indien het gaat om een levenloos geboren kind dat de wettelijke levensvatbaarheidsgrens nog niet heeft bereikt (26 weken), dan hoeft er geen aangifte te gebeuren en volstaat een attest van de gyneacoloog die de bevalling deed. De ouders zijn vrij om het afscheid zelf vorm te geven.
  • In geval van repatriëring van en naar het buitenland, contacteer ons, wij regelen dit voor u.
noun_1016613_ffffff

We begrijpen hoe belangrijk het is dat u zich veilig en vertrouwd voelt op het moment dat u te maken krijgt met een overlijden.

Daarom zijn we bereikbaar op het moment dat u ons nodig heeft, 24 uur per dag en 7 dagen per week.

U belt dan: 0479 76 66 76

Hoe maken we het verschil ?

Oog voor detail, dat maakt het verschil tussen mooi en bijzonder. 

Iedere uitvaart verdient onze persoonlijke aandacht.

We geven u de tijd en de ruimte om te voelen wat u nodig hebt. 

We denken met u mee en begrijpen de emotionele waarde van het moment.

Uw wensen en ideeën staan centraal. Wij nemen u niets uit handen. 

Wij helpen u bij een bewust afscheid. Wij nemen samen de tijd voor beslissingen en emoties.

Wij zijn bereikbaar op het moment dat u ons nodig heeft, 

24/24 en 7/7 via 0479 76 66 76