Meer informatie

Meer informatie

Bij een overlijden moet er in een gemiddelde tijdspanne van 7 dagen veel geregeld worden. U moet zakelijke beslissingen nemen die vaak dwars door alle gevoelens heen toch geregeld moeten worden. Men neemt doorgaans te weinig tijd om na te denken hoe het anders kan. Door verdriet, tijdgebrek en omdat ze niet bekend zijn met de alternatieven, kiezen nabestaanden voor de platgetreden paden aan het einde van een hoogst persoonlijk ingevuld leven.

Dat kan anders, er is namelijk genoeg tijd en er kan zoveel meer.

Vaak is het mooi om bij het afscheid nemen, stil te staan bij iemands levenswijze en karakter. Hoe iemand was en in het leven stond, zo kun je ook het afscheid vormgeven.

Misschien heeft uw dierbare tijdens het leven wensen rondom zijn of haar uitvaart kenbaar gemaakt en heeft u als familie wensen over de manier waarop het afscheid plaats moet vinden en uw eigen rol daarbij.

Maak uw wensen kenbaar aan ons, omdat juist deze persoonlijke wensen bij de afsluiting van het leven achteraf zo waardevol zijn.

Hoe maken we het verschil ?

Oog voor detail, dat maakt het verschil tussen mooi en bijzonder. 

Iedere uitvaart verdient onze persoonlijke aandacht.

We geven u de tijd en de ruimte om te voelen wat u nodig hebt. 

We denken met u mee en begrijpen de emotionele waarde van het moment.

Uw wensen en ideeën staan centraal. Wij nemen u niets uit handen. 

Wij helpen u bij een bewust afscheid. Wij nemen samen de tijd voor beslissingen en emoties.

Wij zijn bereikbaar op het moment dat u ons nodig heeft, 

24/24 en 7/7 via 0479 76 66 76